Jak se starat o svíčky Flamea

Pro správné a rovnoměrné hoření svíčky je důležité pravidelně kontrolovat a případně upravovat polohu knotu, zejména pokud se začne stáčet k jedné straně. Pokud na knotu zůstane knotový květ nebo se knot nachází nakřivo ve voskovém jezírku, může to způsobit, že svíčka bude hořet nakřivo. Proto je důležité, aby byl knot před ztuhnutím voskového jezírka po zhasnutí svíčky srovnán doprostřed, což zajistí jeho rovnoměrné hoření a prodlouží životnost svíčky.

 

Každý zákazník  si může zvolit, do jaké hloubky chce, aby svíčka prohořela, a tím ovlivnit, jak bude lucernička vypadat. Někteří preferují nechat pouze asi 1 cm vosku na dně jako stabilní základnu, zatímco jiní chtějí, aby svíčka prohořela hlouběji, aby mohli pozorovat světlo mihotající se skrze květinový korpus.

 Použití Soli pro Stabilitu a Bezpečnost Po prohoření svíčky do požadované hloubky doporučuji na dno lucerničky nasypat obyčejnou kuchyňskou sůl. Sůl nejenže srovná prohořelé dno a zajišťuje, že čajová svíčka bude stát rovně, ale také tepelně odděluje vrstvy, což zabraňuje tavení vosku pod čajovou svíčkou. Tento jednoduchý, ale důmyslný trik prodlužuje životnost lucerničky a zajišťuje, že její používání je bezpečné a pohodlné.

  1. Odstranění knotového květu ručně: Před každým zapálením svíčky zkontrolujte, zda na knotu není knotový květ, který může způsobit, že plamen se stočí více k jedné straně. Pokud je knotový květ přítomen (vypadá jako malá bambulka na konci knotu), odstraňte ho, aby svíčka mohla hořet rovnoměrně
  2. Narovnání knotu: Pokud se během hoření knot stočí nebo nakloní, je důležité ho narovnat zpět do středu. Narovnat knot jde nejlépe špejlí, tak, že ho v roztaveném jezírku srovnáte na střed.
  3. Umístění svíčky: Umístěte svíčku na stabilní, nehořlavý povrch dál od zdrojů tepla. Průměr prohořelého tunelu je závislý i na okolní teplotě. Čím vyšší okolní teplota, tím větší prohoření.

4.Dozor: Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dozoru a vždy ji zhasněte před odchodem z místnosti nebo usnutím.

6 .Bezpečnostní opatření: Vždy dodržujte obecně platné předpisy pro používání svíček k zajištění bezpečnosti.