Svůj nákup začněte výběrem svíčky v záložce AKTUÁLNÍ NABÍDKA SVÍČEK, až poté v kategorii SVÍČKY vybírejte velikosti a počty kusů.

Bezpečnotní pokyny

Bezpečnostní označení svíček

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

 

Povinné bezpečnostní informace
1.gif   Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru!
2.gif   Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a     domácích zvířat.
3.gif   mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně    15 cm.
4.gif   Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti      předmětů, které se mohou snadno vznítit.
16.gif   Obecný symbol varování

 

Volitelné bezpečnostní informace

 

5.gif   Neumísťujte svíčky do průvanu.
6.gif   Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
7.gif   Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.
8.gif   Před prvním zapálením upravte knot na   délku max 1 cm.
9.gif   Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
10.gif   Vždy používejte svícen.
11.gif   V roztaveném vosku nenechávejte zápalky      ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření.         ohně.
12.gif   Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech      a lampách s dostatečným odvětráváním.